Logopediepraktijk 

B.M.L. Schaapveld 

Brigitte Schaapveld


Om een indruk te krijgen van Logopediepraktijk Schaapveld, haar kunde en werkwijze. Hierbij de volgende informatie: 

Afgestudeerd aan de opleiding logopedie te Nijmegen. Al sinds 1987 als logopediste werkzaam hier in het dorp van Berkel-Enschot. Eerst op de Verdilaan, daarna op het Ruivenhof en nu op de Akkerweg. 

Logopediepraktijk Schaapveld is een solo praktijk die waar nodig overleg heeft met collega's, paramedici, artsen en scholen. Voor intercollegiaal overleg en kwaliteitsbevordering ben ik aangesloten bij kwaliteits-kringen (0-2 jarigen, kwaliteitskring midden-brabant) die regelmatig bij elkaar komen.

Ik heb in de afgelopen jaren verschillende nascholingen gedaan op het gebied van:

  • Eet- en drinkproblematiek bij kinderen van 0-2 jaar
  • Stemtherapieën (estill voice therapy, meer dan larynx manipulatie)
  • Ademhalingstherapieën /ontspanningstherapieën 
  • Taaltherapieën 
  • Articulatie therapieën 
  • Alternatieve therapieën (1e jaar Bocam, mindfulness, Opleiding Qigong)
  •  Sensorische integratie Therapie
  •  Myofunctionele Therapie

 

Tevens ben ik aangesloten bij de NVLF; Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ik geregistreerd in het Kwaliteits Register voor Paramedici.